Podrobnosti záznamu

Název
    Síra v letokruzích stromů smrku ztepilého a buku lesního na velmi znečištěných lokalitách
Další názvy
    Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site