Podrobnosti záznamu

Název
    Sistema de inforación SIG y su aprovechamiento para la evaluación y protección de las aguas termales y minerales
Další názvy
    Utilization of GIS methods for evaluation and protection of termal and mineral springs
    Využití GIS metod pro ocenění a ochranu termálních a minerálních vod
Autor
    Kopačková, Veronika
Jazyk
    španělsky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Desarrollo de Aguas Termales y Minerales en el Peru Cajamarca-Churín
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2006 ; Sala de Usos Múltiples del MINCETUR
Výraz tezauru
    GIS,DEM nalysis,hydrology,hydrogeological map,geological map,remote sensing
Klíčové slovo
    Aguas
    Aprovechamiento
    Evaluación
    Inforación
    Minerales
    Para
    Protección
    SIG
    Sistema
    Su
    Termales
Abstrakt (česky)
   V současnosti představují moderní technologie (GIS), umožňující vedle tvorby koncových digitálních produktů hlavně pořizování, analýzu a správu prostorových dat, důležitou součást každého projektu, který se zabývá sběrem geovědních dat v terénu a následně jejich zpracováním. Datové práce na projektu lze rozdělit do následujících bloků: -Příprava topografických podkladů a jejich další úprava pro kartografické tisky (topografické mapy 1:100 000, INGGEMET) -Tvorba digitálních modelů reliéfu (DMR) a jejich dalších odvozenin (SRTM, USGS a DLR) -Zpracování satelitních dat (Landsat TM/ETM, USGS), Aster (USGS) -Tvorba výstupů: aktualizace geologických a tvorba hydrogeologických map, příprava kartografických tisků Celkový GIS projekt pak zahrnuje vedle vlastních map a veškerých dat získaných při terénních pracích i vygenerované vrstvy topografické analýzy/DMR a nad nimi provedené další interpretace.
Abstrakt (anglicky)
   GIS together with Remote Sensing represent efficient methods for many geoscince applications not only as tools for creation of final outputs but also as analysis and modeling interface. In this particular case are demonstrated methods for deriving new hydrogeological and geological information via applying DEM's and Landsat analysis.
Abstrakt (ostatní)
   Las tecnologías modernas (SIG) representan hoy en día una parte importante dentro de un proyecto, cuya parte es la recolección de datos de campo de las diversas geosciencias, datos que son almacenados, analizados, integrados y actualizados los cuales son mostrados en sus productos finales en formato digital. Los trabajos a realizar con los datos en el proyecto se pueden dividir en 4 bloques: -La preparación de la base topográfica y su modificación para la impresión cartográfica (los mapas de escala 1:100 000, INGEMMET) -Creación de modelos numéricos de terreno (MNT) y sus derivados (SRTM, USGS y DLR) -Tratamiento de Imagenes de Satélite (Landsat TM/ETM, USGS), Aster (USGS) -Creación de productos finales: actualización de mapas geológicos e hidrogeológicos, preparación de impresiones cartográficas El proyecto SIG en su totalidad incluyen además de los mapas y datos adquiridos durante de los trabajos de campo también los estratos del análisis topográfico (MNT).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014