Podrobnosti záznamu

Název
    Skelet of domesticated cat from the object from Romanian Period by Žleby near Vyškov (Moravia)
Další názvy
    Kostra kočky domácí v sídlištním objektu z doby římské v trati Žleby u Vyškova na Moravě.