Podrobnosti záznamu

Název
    Small towns as centres of rural micro-regions
Autor
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Countryside
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    s. 70-81
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: RA2240/06, Nadace Volkswagen, DE
    Překlad názvu: Malá města jako střediska venkovských mikroregionů
    Rozsah: 12 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Czechia
    periphery
    small towns
Klíčové slovo
    Centres
    Micro-regions
    Rural
    Small
    Towns
Abstrakt (česky)
   Předmětem našeho zájmu jsou malá města v periferních regionech. Charakter těchto měst je dán vzdáleností a špatnou dostupností regionálních center, nedostatkem investic, problémy humánního kapitálu atd. Nicméně malá města v periferních regionech zůstávají nezpochybnitelnými středisky svého zázemí kvůli nedostatku konkurence. Suburbanizace a kontraurbanizace způsobily přesun obyvatel z velkých a středních měst na venkov. V procesu globalizace hraje venkov včetně malých měst úlohu nositele tradičního způsobu života. Přesun pracovních příležitostí z výrobních odvětví do služeb ohrožuje venkov ztrátou míst v průmyslu. Zvyšující se hodnota volného času, životního prostředí, prostoru, bezpečnosti otevírá pro malá města nové příležitosti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012