Podrobnosti záznamu

Název
    Soil Cover Differentiation and Soil Water Regime Formation As Effected by Morphometric Characteristics of Georelief
Další názvy
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd