Podrobnosti záznamu

Název
    The Solid Matter Regime in the Basin of the Upper Ostravice R. above the Šance Dam in Years 1996 and 1997
Další názvy
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997