Podrobnosti záznamu

Název
    Some aspects of tectonic phenomena in limnic sediments and an approach to their study in the Plzeň basin
Další názvy
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve