Podrobnosti záznamu

Název
    Some less known opal localities in west Moravia
Další názvy
    O některých méně známých nalezištích opálů na západní Moravě