Podrobnosti záznamu

Název
    Some new data on microfossil research from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
Další názvy
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)