Podrobnosti záznamu

Název
    Sorption and desorption of Cd, Cr, Cu and Zn in the sedimentary rock environment
Další názvy
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín