Podrobnosti záznamu

Název
    Současné možnosti identifikace střižných zón v oblasti Západních Karpat
Údaj o odpovědnosti
    Lubomil Pospíšil
Další názvy
    The present possibilities of identification of shear zones in the area of the West Carpathians
Autor
    Pospíšil, Lubomil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 1
Strany
    s. 19-31
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza kinematická
    deformace
    fotografické snímkování
    puklina
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Identifikace
    Karpat
    Možnosti
    Oblasti
    Současné
    Střižných
    Západních
    Zón
Abstrakt (česky)
   Článek pojednává o současných možnostech identifikace transkurentních zlomů (strike-slips) na území Západních Karpat na základě porovnání s teoretickými a experimentálními postupy v jiných oblastech. Kriteriem mohou být makrostrukturní, geofyzikální a geodetické analýzy a využití dálkového průzkumu Země. Pro poznání geodynamických procesů je nutno znát rozložení a orientaci horizontálního napětí. Komplexní výzkum tektonických deformací umožňuje zpřesnit prognózní a perspektivní území z hlediska výskytu nerostných surovin.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012