Podrobnosti záznamu

Název
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
Autor
    Klusáček, Petr
    Vaishar, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geographia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 25
Strany
    s. 145-157
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Current urbanization processes and quality of life in inner zones of European cities
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    inner zones
    perception
    quality of life
    reurbanization
    target groups
Klíčové slovo
    částech
    Evropských
    Jako
    Kvality
    Obytné
    Pochody
    Prostředí
    Současné
    Součást
    Urbanizační
    Velkoměst
    Vnitřních
    života
Abstrakt (česky)
   Článek je zaměřen na problematiku reurbanizace a kvality života na území pěti vybraných evropských měst: Lipsko, Ljubljana, Bologna, Leon a Brno. Snižování průměrné velikosti domácnosti a současně probíhající suburbanizační trendy zapříčinily pokles počtu obyvatel na území vnitřních částí těchto zkoumaných měst. Článek se obzvláště podrobněji zabývá environmentálními aspekty kvality života, přičemž v této oblasti z části hodnotí a interpretuje i data získaná v rámci dotazníkových šetření, která byla realizována mezi obyvateli 10 zájmových oblastí výše uvedených měst (2 zájmové oblasti byly vybrány vždy v rámci vnitřní části každého studovaného města).
Abstrakt (anglicky)
   The article is focused on issues of re-urbanisation and quality of life in five selected European cities: Leipzig, Ljubljana, Bologna, Leon and Brno. Decreasing of households' average size and current suburbanisation trends caused the decline in the number of inhabitants in inner zones of selected cities. The article is dealing especially with environmental aspects of quality of life and it is based partially on the dates from questionnaire survey carried out among inhabitants of 10 case study areas in the above mentioned large cities (2 case study areas were always selected in the inner zones of the each studied city).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012