Podrobnosti záznamu

Název
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
Údaj o odpovědnosti
    Libuše Jilemnická
Další názvy
    Spinel-olivínová geotermometrie peridotitů a gaber ranského intruzívního komplexu
Autor
    Jilemnická, Libuše
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 36, no. 1
Strany
    s. 51-65
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 3 sch., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    gabro
    geotermometrie
    minerály
    peridotit
    ranský masív
    silikáty
    spinel
    teplota
    železnohorské krystalinikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Staré Ransko
Klíčové slovo
    Complex
    Gabbros
    Geothermometry
    Intrusive
    Peridotites
    Ransko
    Spinel-olivine
Abstrakt (česky)
   V práci jsou řešeny teplotně tlakové podmínky vzniku gaber a peridotitů ranského masívu a zároveň porovnávány výsledky měření několika spinel-olivínových geotermometrů, založených na výměnné reakci Mg-Fe/22/ mezi spinelem a olivínem. V peridotitech bylo pro měření vybráno 25 koexistujících spinel-olivínových párů a v olivinických gabrech 48 minerálních párů. Kvantitativní analýzy spinelů a olivínu byly provedeny na rtg. mikroanalyzátoru ARL-SEMG v ČGÚ Praha. Pro geotermometrické studium byly vybrány čtyři spinel-olivínové geotermometry, Fabriese (1979), Fujiho(1977), Roedera et al. (1979) Ona Ona (1983). Na základě nižších odvozených teplot se dá usuzovat, že iontová výměna mezi Fe/2+/ a Mg mezi spinelem a olivínem probíhá v relativně nižších teplotách a je citlivá na pozdější stadia chladnutí horniny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012