Podrobnosti záznamu

Název
    Spodno a středně ordovické trilobitové asociace Peruniky: Z příbřežní endemicity do uniformity v hlubších polohách (pražská pánev, Česká republika)
Další názvy
    Lower and Middle Ordovician trilobite associations of Perunica: From shoreface endemicity to offshore uniformity (Prague Basin, Czech Republic)