Podrobnosti záznamu

Název
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák
Další názvy
    13th Conference on Upper Tertiary, April 19-20, 2001 Proceedings (Variant.)
    Lower Badenian deposits and morphotectonic development of the SE margin of the Bohemian Massif (SW Moravia, Czech Republic)
Autor
    Brzák, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    Roč. 30
Strany
    s. 65-74
Rok
    2000
Poznámky
    7 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    karpatská neogenní předhlubeň
    metoda radarová
    miocén
    předhlubeň
    relikt
    sedimentace mořská
    tektonika
Geografické jméno
    Borač (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    ČR-Morava
    Hostim (Znojmo, Znojmo)
    Kralice nad Oslavou (Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
Klíčové slovo
    Českého
    Jihozápadní
    Jv
    Masivu
    Morava
    Morfotektonický
    Okraje
    Sedimenty
    Spodnobadenské
    Vývoj
Abstrakt (anglicky)
   The presented contribution focuses on the morphotectonic development of the SE margin of the Bohemian Massif. At the surroundings of the localities Hostim, Kralice nad Oslavou and Borač, the geomorphological problems are studied in connection with the Lower Badenian marine deposits, genetically related to the Carpathian Foredeep. From the interpretation of the ground penetrating radar (GPR) scanning carried out at the localities Hostim and Kralice nad Oslavou results the deposits rest in the tectonic depression at both localities. The deep dry valley, NW of Borač with remnants of deposits, represents most probably a graben according to morphostructural analysis.The deposits create an elevation at Hostim due to the post-Lower Badenian tectonic uplift (inverse movements). At the locality Kralice, the down-faulting took place at least partly after the Lower Badenian.
   Tectonic movements of this age are also indicated by the comparison of the paleoecological characteristics of the former sea (Hamršmíd 1984) with the morphology of the current relief of the crystalline complex closed to profile at the last mentioned locality. The Lower Badenian marine deposits have been preserved in the vicinities of Březník and Kralice, W of the Jinošov Dome, due to the slight denudation. This Neogene dome represents an example of a recurring structure in relation to the Variscan Svratka Dome of the Moravicum. The increasing maximal height of the reconstructed sea level northeastwards (Tab. 1) results above all from the post Lower Badenian tectonic uplift of the margin of the Bohemian Massif. Evidently, this period of the tectogenesis was in the whole area under study of great importance, above all for the forming of the current topography
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012