Podrobnosti záznamu

Název
    Spodnoordovický vulkanismus strašického/komárovského komplexu a silurský vulkanismus svatojánského vulkanického centra, Barrandien
Další názvy
    Volcanism of the Strašice/Komárov complex (Late Ordovician) and of the Svatý Jan volcanic centre (Silurian), Barrandian
Autor
    Hroch, Tomáš
    Manda, Štěpán
    Tasáryová, Zuzana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Svazek/č.
    Roč. 116, č. zima
Strany
    12
Rok
    2012
Výraz tezauru
    Strašice/Komárov volcanic complex, Svatý Jan volcanic centre, Barrandian
Klíčové slovo
    Barrandien
    Centra
    Komplexu
    Silurský
    Spodnoordovický
    Strašického/komárovského
    Svatojánského
    Vulkanického
    Vulkanismus
Abstrakt (česky)
   Svrchnoproterozoická a spodnopaleozoická vulkanosedimentární sukcese zachovaná v oblasti Barrandienu reprezentuje tektonostratigrafický záznam vývoje tří na sebe naložených sedimentárních prostorů (megacyklů): prekambrického, kambrického a ordovicko-střednodevonského. Článek se zabývá strašickým a komárovským pásmem (kambrium až ordovik)a svatojánským vulkanickým centrem (silur).
Abstrakt (anglicky)
   Volcanism of the Strašice/Komárov complex (Late Ordovician) and of the Svatý Jan volcanic centre (Silurian), Barrandian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014