Podrobnosti záznamu

Název
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
Další názvy
    Comparison of Eastern and Central El Salvador volcanostratigraphy: regional vs. local validity of defined sequences
Autor
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2005
Výraz tezauru
    El Salvador, volcanostratigraphy, volcanic evolution, ignimbrite
Klíčové slovo
    Centrálního
    Definovaných
    Lokální
    Regionální
    Salvadoru
    Sekvencí
    Srovnání
    Vs
    Vulkanostratigrafie
    Východního
    Význam
Abstrakt (česky)
   Ze srovnání vulkanostratigrafických schémat sestavených na základě terrénních výzkumů ve východním a centrálním Salvadoru vyplývá, že bazální ignimbrity, spodní - a svrchní andezity představují regionálně rozšířené jednotky, zatímco ostatní definované sekvence jsou pouze lokálního významu se vztahem ke konkrétním jednotlivým vulkanickým aparátům.
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of Eastern and Central El Salvador volcanostratigraphy: regional vs. local validity of defined sequences
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014