Podrobnosti záznamu

Název
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
Autor
    Dobeš, Petr
    Hladíková, Jana
    Pudilová, Marta
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of the Czech Geological Survey/ Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 3
Strany
    14
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Pudilová Marta, linka 2118
Klíčové slovo
    Barrandian
    Carbonate
    Fluid
    Inclusion
    Isotope
    Neoproterozoic
    Sediments
    Siliceous
    Stable
    Study
Abstrakt (anglicky)
   Isotope (carbon and oxygen) and fluid inclusion studies of carbonate rocks, oxygen isotope study of several chert types
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012