Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení disperzní křivky z úderového a vibračního měření v mělkém seismickém průzkumu
Další názvy
    DETERMINATION OF DISPERSION CURVE OF SURFACE WAVE GENERATED BY IMPULSIVE AND VIBRATOR SOURCE IN SHALOW SEISMICS
Autor
    Gaždová, Renata
    Vilhelm, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Svazek/č.
    Roč. VI, č. 2
Strany
    11
Rok
    2006
Výraz tezauru
    dispersion curve
    surface wave
Klíčové slovo
    Disperzní
    Křivky
    Mělkém
    Měření
    Průzkumu
    Seismickém
    Stanovení
    úderového
    Vibračního
Abstrakt (česky)
   Použití povrchových vln v mělkém seismickém průzkumu, zejména Rayleighových vln.
Abstrakt (anglicky)
   The application of surface waves in shallow seismics, especially using of Rayleigh waves.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012