Podrobnosti záznamu

Název
    Stanovení provozních parametrů starších typů Francisových turbín v malých vodních elektrárách
Autor
    Polák, M.
    Polák, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Jemná mechanika a optika
Svazek/č.
    Roč. 57, č. 7-8
Strany
    s. 208-211
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Determination of operational parameters of older Francis turbines in small hydropower plants
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    operating parameters determination
    small hydro power plant
    theory of physical similarity
Klíčové slovo
    Elektrárách
    Francisových
    Malých
    Parametrů
    Provozních
    Stanovení
    Starších
    Turbín
    Typů
    Vodních
Abstrakt (česky)
   Pro kvalifikované posouzení rekonstrukce starší Francisovy turbíny je potřeba určit jednotlivé provozní parametry tak, aby její budoucí provoz v malé vodní elektrárně byl co nejefektivnější. Tuto problematiku lze řešit pomocí teorie fyzikální podobnosti hydraulických strojů. Porovnáním výsledků výpočtů se skutečnou malou vodní elektrárnou na Úslavě byla zjištěna dobrá shoda základních parametrů, a proto lze tento postup doporučit k širšímu použití.
Abstrakt (anglicky)
   For a qualified assessment of the reconstruction of older Francis turbines it is necessary to determine the individual operating parameters for optional operation in future. This issue can be solved by the theory of physical similarity of hydraulic machines. By comparing the theory results with the real small hydro power plant on Úslava river, good agreement was found. Therefore the procedure can be recommended for wider use.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013