Podrobnosti záznamu

Název
    Starší paleozoikum tehovského ostrova
Další názvy
    Early Palaeozoic of the Tehov metamorphic Islet
Autor
    Kachlík, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
Výraz tezauru
    Early Palaeozoic
    geology
    litostratigraphy
    Tehov metamorphic Islet
    Variscan intrusives
Klíčové slovo
    Ostrova
    Paleozoikum
    Starší
    Tehovského
Abstrakt (česky)
   Práce se zabývá geologickou a stratigrafií tehovského ostrova středočeského plutonu v oblasti mezi Říčany, Mnichovicemi a Velkými Popovicemi.
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with geology and stratigraphy of the Tehov metamorphic Islet (Central Bohemian Pluton roof pendant) located in the area between Říčany, Mnichovice and Velké Popovice.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012