Podrobnosti záznamu

Název
    Stavba a dynamika hlubokých svahových deformací v Magurské skupině příkrovů, Vnější Západní Karpaty (Česká republika)
Další názvy
    Structure and Dynamics of Deep-Seated Slope Failures in the Magura Flysch Nappe, Outer Western Carpathians (Czech Republic)