Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigrafické postavení zóny s Helicosphaera waltrans (NN5, spodní baden)
Další názvy
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)