Podrobnosti záznamu

Název
    Stratigraphic tables of the Tertiary and Quaternary for the Louny region
Další názvy
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)