Podrobnosti záznamu

Název
    Stromatactic patterns formation in geological sediments: field observations versus experiments
Autor
    Hladil, Jindřich
    Růžička, Marek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Particle-Laden Flow : from Geophysical to Kolmogorov Scales
Strany
    S. 85-94
Poznámky
    Projekt: GA104/05/2566, GA ČR, CZ
    Projekt: GA104/06/1418, GA ČR
    Projekt: GA104/07/1110, GA ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Stromataktovité stavební vzory v geologických sedimentech: terénní pozorování ve srovnání s experimenty
    Rozsah: 10 s.
    Rozsah: 10 s.9426
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Předmětová kategorie
    polydispersion
    sedimentation of particulate suspensions
    stromatactic patterns formation
Klíčové slovo
    Experiments
    Field
    Formation
    Geological
    Observations
    Patterns
    Sediments
    Stromatactic
Abstrakt (česky)
   Předkládáme originální čistě hydrodynamické pojetí tvorby stromataktovitých dutin v geologických sedimentech pocházející z nedávných pokusů s umělými komplikovaně složenými směsmi zrn a zakládající se také na sedimentaci zjednodušených modelových partikulátů. Prvně jsou popsány charakteristické vlastnosti takovýchto dutin, pokud jde o jejich geometrii a výskyt v horninách, a také jsou stručně zmíněny předchozí pojetí jejich vzniku. Dále je zaveden samotný hydrodynamický koncept jejich vzniku a jsou popsány laboratorní experimenty, které zavedený koncept ověřují. Na závěr jsou předloženy a diskutovány výsledky, spolu s výhledem dalšího výzkumu. Je třeba si povšimnout, že stromataktovité vzory obsahují 3-D dutiny formující se uvnitř rychle houstnoucí suspenze/ sedimentu. V žádném případě se zde nejedná o vzory vztahující se k povrchu sedimentární vrstvy jako jsou např. čeřiny nebo duny.

   Předkládáme originální čistě hydrodynamické pojetí tvorby stromataktovitých dutin v geologických sedimentech pocházející z nedávných pokusů s umělými komplikovaně složenými směsmi zrn a zakládající se také na sedimentaci zjednodušených modelových partikulátů. Prvně jsou popsány charakteristické vlastnosti takovýchto dutin, pokud jde o jejich geometrii a výskyt v horninách, a také jsou stručně zmíněny předchozí pojetí jejich vzniku. Dále je zaveden samotný hydrodynamický koncept jejich vzniku a jsou popsány laboratorní experimenty, které zavedený koncept ověřují. Na závěr jsou předloženy a diskutovány výsledky, spolu s výhledem dalšího výzkumu. Je třeba si povšimnout, že stromataktovité vzory obsahují 3-D dutiny formující se uvnitř rychle houstnoucí suspenze/ sedimentu. V žádném případě se zde nejedná o vzory vztahující se k povrchu sedimentární vrstvy jako jsou např. čeřiny nebo duny.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012