Podrobnosti záznamu

Název
    Stroncium v pitných vodách České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Václav Zýka
Další názvy
    Strontium in the drinking waters of Czech Republic
Autor
    Zýka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 372-375
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 9 tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    Český masiv
    geomedicína
    hydrochemie
    hydrogeologie regionální
    pitná voda
    Sr (stroncium - 38)
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    České
    Pitných
    Republiky
    Stroncium
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Při výzkumu chemického složení pitných vod z nejvýznamnějších zdrojů České republiky byly v některých z nich zjištěny vysoké koncentrace stroncia. Podrobný výzkum studničních vod na řadě lokalit ukázal, že v některých částech české křídové pánve jsou tyto vody mimořádně nasycené stronciem i jinými prvky. Hodnota poměru Ca/Sr, která se pohybuje ve vodách mineralizujících v normálním geochemickém prostředí kolem 300, klesá ve vodách některých lokalit pod 100 i níže. Takové narušení přirozeného poměru těchto prvků může mít negativní vliv na lidské zdraví. Přítomnost vysokých koncentrací stroncia byla zjištěna teprve v posledních letech a nebyla ještě zkoumána z hlediska geomedicíny.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012