Podrobnosti záznamu

Název
    Strong motion rotation sensor
Autor
    Buben, Jiří
    Rudajev, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Earthquake source asymmetry, structural media and rotation effects
Strany
    S. 487-492
Poznámky
    Projekt: IBS3046201, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rotační snímač silných pohybů
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    rotation component
    seismic sensor
    seismic vibration
Klíčové slovo
    Motion
    Rotation
    Sensor
    Strong
Abstrakt (česky)
   Rotační složky seismických pohybů mohou být buď vyzařovány přímo zdrojem nebo mohou vznikat v důsledku šíření seismických vln anizotropním (mikromorfickým) horninovým masivem anebo vznikají jako odezva stavebních konstrukcí na seismické dilatační buzení. Pro experimentální studium těchto problémů byl zkonstruován nový seismický snímač rotačních složek kmitání.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012