Podrobnosti záznamu

Název
    Structural and Metamorphic Evolution of Pro-Wedge Moldanubian Structures Associated with Underthrusting of Brunovistulian Foreland
Autor
    Haloda, Jakub
    Racek, Martin
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Geolines
Výraz tezauru
    Jiří Konopásek, tel. 1525 metamorphism, structures, wedge tectonics, Bohemian Massif EUR
Klíčové slovo
    Associated
    Brunovistulian
    Evolution
    Foreland
    Metamorphic
    Moldanubian
    Pro-Wedge
    Structural
    Structures
    Underthrusting
Abstrakt (anglicky)
   Structural and metamorphic evolution of the Moldanubian domain, Bohemian Massif
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012