Podrobnosti záznamu

Název
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif).
Autor
    Jehlička, Jan
    Rouzaud, Jean-Noel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu
Svazek/č.
    Roč. 75, č. 3
Strany
    10
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Jan Jehlička
Klíčové slovo
    Barrandian
    Bitumens
    Bohemian
    Features
    Lavas
    Massif
    Microtextural
    Mítov
    Neoproterozoic
    Pillow
    Solid
    Structural
Abstrakt (anglicky)
   Solid bitumens from basaltic rocks from Mítov represent non-graphitised and non-graphitising carbons. Their properties are similar to some industrial cokes. Fullerenes have been determined at noticeable concentrations.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012