Podrobnosti záznamu

Název
    The structural-geomorphological position of relief in the surroundings of Brno within the context of the development of a south east margin of the Bohemian Massif
Další názvy
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu