Podrobnosti záznamu

Název
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
Autor
    Vavro, L.
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 2
Strany
    s. 69-76
Rok
    2001
Poznámky
    Překlad názvu: Study of physico-mechanical properties of Hořice Sandstone in the Podhorní Újezd quarry with respect to opening of new part of deposit
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    building and sculpture stone
    Hořice sandstone
Klíčové slovo
    Bloku
    Fyzikálně-mechanických
    Hořického
    Lomu
    Nového
    Ohledem
    Otvírku
    Pískovce
    Podhorní
    Studium
    Těžebního
    Újezd
    Vlastností
Abstrakt (česky)
   Cílem studia bylo získat údaje o složení a vlastnostech suroviny v dnes netěžené severní části lomu a porovnat je s vlastnostmi pískovce těženého ve východní části ložiska.
Abstrakt (anglicky)
   Target of study was to acquire data of composition and properties of raw material in hitherto unexploited northern part of quarry and to compare them with properties of sandstone excavated in eastern part of deposit.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012