Podrobnosti záznamu

Název
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
Autor
    Vavro, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 47, č. 2
Strany
    s. 59-67
Rok
    2001
Poznámky
    Překlad názvu: Study of potential utilization of selected waste materials of Válcovny plechu a.s. Frýdek-Místek factory for production of filling mixtures
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    industrial waste
    solidification
Klíčové slovo
    Frýdek-Místek
    Možnosti
    Odpadů
    Plechu
    Směsí
    Studium
    Válcoven
    Vybraných
    Výrobu
    Využití
    Základkových
Abstrakt (česky)
   Neutralizační mořírenské kaly a popílek ze spalování technologických odpadů představují významné odpady produkované Válcovnami plechu a.s. Frýdek-Místek. Byla studována možnost využití těchto odpadů jako vstupních surovin pro výrobu základkových směsí.
Abstrakt (anglicky)
   Neutralizing pickling sludges and fly ash of combustion of technological wastes are significant waste materials produced by rolling mill plant of Válcovny plechu a.s. Frýdek-Místek. Possibility of utilization of such waste materials as input raw material for production of underground filling mixtures was studied.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012