Podrobnosti záznamu

Název
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu
Další názvy
    Study of optical anomalies in garnets from Ca-skarns in the Brno massif, Šumperk massif and Žulová massif
Autor
    Čopjaková, Renata
    Losos, Zdeněk
    Sulovský, Petr
    Talla, Dominik
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
Svazek/č.
    Roč. 12, č. srpen
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Moravo-Silesian Zone, Ca-skarns, optical anisotropy, grossular-andradite, electron microprobe
Klíčové slovo
    Anomálií
    Brněnského
    Ca-skarnů
    Granátech
    Masivu
    Optických
    Studium
    šumperského
    žulovského
Abstrakt (česky)
   Optická anisotropie se běžně vyskytuje v grosulár-andraditových granátech různých Ca-skarnů. V tomto článku jsou diskutovány rozdíly v chemismu isotropních a neisotropních lamel.
Abstrakt (anglicky)
   Study of optical anomalies in garnets from Ca-skarns in the Brno massif, Šumperk massif and Žulová massif
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014