Podrobnosti záznamu

Název
    Study of some structural-textural properties of chryzotile from Jaklovce, Kalinovo and Jasov using magnetic, NMR and EPR methods
Další názvy
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami