Podrobnosti záznamu

Název
    A Study of the Surface Textures of Quartz Grains from the Makalu Massif - Sapt Kosi Lowland Section of the Himalayas
Údaj o odpovědnosti
    Jan Kalvoda, Zdeněk Valenta
Další názvy
    Studie textury povrchu křemenných zrn z profilu Makalu - Sapt Kosi v Himálaji
Autor
    Kalvoda, Jan
    Valenta, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 32, no. 2
Strany
    p. 77-91
Rok
    1997
Poznámky
    24 fot., 2 s.bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Předmětová skupina
    eroze
    geomorfologie
    kryopedologie
    křemen
    kvartér
    mikroskopie elektronová
    sedimenty glacigenní
    terasa
    transport říční
    zrna
Geografické jméno
    Nepál
Klíčové slovo
    Grains
    Himalayas
    Kosi
    Lowland
    Makalu
    Massif
    Quartz
    Sapt
    Section
    Study
    Surface
    Textures
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012