Podrobnosti záznamu

Název
    Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
Údaj o odpovědnosti
    Ludmila Megarskaja, Drahoš Rykl
Další názvy
    Sulfoantimonitany z lokality Baeita (RSR)
Autor
    Megarskaja, Ludmila
    Rykl, Drahoš
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 1/2
Strany
    s. 87-95
Rok
    1990
Poznámky
    3 obr., 6 fot., 6 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    difrakce rentgenová
    minerály
    muzeum
    sulfidy a sulfosoli
    sulfoantimonitany
Geografické jméno
    Baita
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Baeita
    III
    Lokalität
    Republik
    Rumänien
    Sozialistische
    Sulfoantimonate
Abstrakt (česky)
   Pomocí rentgenového mikroalalyzátoru JEOL JXA-5OA byly studovány sulfoantimonitany z lokality Baita v Rumunsku. Vzorek představoval hetrogenní směs vzájemně se prorůsajících tří sulfidických fází: semseyitu, freibergitu a Ag-Pb sulfoantimonitanu odlišného chemického složení, označeného pracovním názvem M5. Bylo stanoveno chemické složení všech fází. U semseyitu a M5 byla změřena mikrotvrdost, stanoven rentgenový difrakční záznam a vypočteny mřížkové parametry. Pro minerální fázi M5 byl navržen vzorec AgPb4Sb3S10
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012