Podrobnosti záznamu

Název
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Další názvy
    Sulphoantimonides of lead from metamorphosed Pb-Zn mineralization in limestones of the Mirovice Islet
Autor
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Strany
    s. 35-37
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    ložisko stratiformní
    rudy barevných kovů
    Sb (antimon - 51)
    středočeská ostrovní zóna
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Mirovice
Klíčové slovo
    Metamorfovaného
    Mirovického
    Olova
    Ostrova
    Pb-Zn
    Sulfoantimonidy
    Vápencích
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012