Podrobnosti záznamu

Název
    Sulphoantimonides of lead from metamorphosed Pb-Zn mineralization in limestones of the Mirovice Islet
Další názvy
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova