Podrobnosti záznamu

Název
    Summer and Autumn Groundwater Level Rise Forecasting on the Example Observation Well V 12 Banín
Další názvy
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně