Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Bohuslav Bureš a Radek Škoda
Další názvy
    Supergene Cu-Zn carbonates from ore deposit Horní Rokytnice in Giant Mountains (Czech Republic)
    Supergene Cu-Zn carbonates from the ore deposit Horní Rokytnice, the Krkonoše Mts., Czech Republic
Autor
    Bureš, Bohuslav
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    7
    s. 17-23
Rok
    2008
Poznámky
    2 diagr., 8 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    aurichalcit
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    karbonáty
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    ložisko stratiformní
    měď
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    rosasit
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    složení chemické
    zinek
Výraz tezauru
    aurichalcite
    Czech Republic
    Horní Rokytnice
    rosasite
    rossasite
    Supergene Cu-Zn carbonates
    supergene minerals
Geografické jméno
    Čechy severní (Česko)
    Horní Rokytnice (Semily, Jilemnice)
Klíčové slovo
    Cu-Zn
    Horní
    Karbonáty
    Krkonoších
    Ložiska
    Rokytnice
    Rudního
    Supergenní
Abstrakt (česky)
   Vzácné supergenní Cu-Zn karbonáty, aurichalcit a rosasit, byly nalezeny v roce 2007 na zbytcích hald opuštěného rudního ložiska na svahu Sachrova hřbete nad Horní Rokytnicí (část Rokytnice nad Jizerou) v západních Krkonoších, severní Čechy, Česká republika. V práci jsou podána fyzikální a chemická data pro oba popsané minerály.

   Článek popisuje supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších (aurichalcit a rosasit).
Abstrakt (anglicky)
   Rare supergene Cu-Zn carbonates, aurichalcite and rosasite, were found in 2007 at rest of mine dumps of abandoned ore deposit at slope of the Sachrův hřbet hill above Horní Rokytnice (part of Rokytnice nad Jizerou), western Krkonoše Mountains, northern Bohemia, Czech Republic. The physical and chemical data for both described minerals are given in the paper.

   Supergene Cu-Zn carbonates from ore deposit Horní Rokytnice in Giant Mountains (Czech Republic)include aurichalcite and rossasite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012