Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Jan Strnad a Jiří Kubica
Další názvy
    Supergene mineralization of the Slivice zone (the Karel vein) SE at Příbram (Czech Republic)
Autor
    Kubica, Jiří
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Strnad, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    10
    s. 1-10
Rok
    2008
Poznámky
    1 obr., 2 diagr., 11 fot., 7tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    historie
    lokalita mineralogická
    malachit
    metoda prášková
    mimetit
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    pyromorfit
    rudy Fe
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    těžba povrchová
    vlastnosti optické
    žíla rudní
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    mimetite
    phosphohedyphane
    pyromorphite
    Slivice near Příbram
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Milín (Příbram, Příbram)
Klíčové slovo
    Česká
    Jv
    Karel
    Mineralizace
    Pásma
    Příbrami
    Republika
    Slivického
    Supergenní
    žíla
Abstrakt (česky)
   Supergenní mineralizace (mimetit, pyromorfit, Ca-bohatý pyromorfit, fosfohedyfán, malachit) byla nalezena ve fragmentech křemen-hematitové žiloviny ze slivického pásma (žíla Karel), jv. od Příbrami, střední Čechy (Česká republika). V práci jsou pro studované minerální fáze podány jejich fyzikálně-chemické charakteristiky.
Abstrakt (anglicky)
   The supergene mineralization (mimetite, pyromorphite, Ca-rich pyromorphite, phosphohedyphane, malachite) was found at fragments of quartz-hematite gangue from Slivice zone (the Karel vein), SE from Příbram, central Bohemia (Czech Republic). The physico-chemical characteristics of studied mineral phases are given in the paper.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012