Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora, Jiří Čejka, Pavel Škácha, Viktor Goliáš, Radim Pavlíček, Petr Hofman
Další názvy
    Supergene mineralization from the dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (Czech Republic)
Autor
    Čejka, Jiří
    Čejka, Jiří, 1929-
    Goliáš, Viktor
    Goliáš, Viktor, 1971-
    Hofman, Petr
    Pavlíček, Radim
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škácha, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    13
    s. 43-55
Rok
    2008
Poznámky
    4 diagr., 14 fot., 12 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    minerály uranu
    morfologie krystalu
    mřížkové parametry
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
Výraz tezauru
    Czech Republic
    Háje near Příbram
    infrared spectroscopy
    supergene minerals
    uranyl
    X-ray powder diffraction
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Háje (Příbram, Příbram)
Klíčové slovo
    16
    č
    Háje
    Haldy
    Mineralizace
    Příbram
    Supergenní
    šachty
Abstrakt (česky)
   Supergenní minerální asociace (brochantit, cerrusit, fourmarierit, liebigit, metazeunerit, natrozippeit, farmakolit, schoepit, znucalit) byla nalezena na haldě šachty č. 16 Příbram - Háje (střední Čechy, Česká republika). Všechny nalezené minerály představují recentní nebo (sub)recentní alterační produkt primární mineralizace v haldovém materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   The supergene mineral association (brochantite, cerrusite, fourmarierite, liebigite, metazeunerite, natrozippeite, pharmacolite, schoepite, znucalite) was found at mine dump of the shaft No. 16 Příbram - Háje (central Bohemia, Czech Republic). All found minerals represent recent or (sub)recent alteration products of primary mineralization in the mine dump material.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    16. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012