Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Viktor Fiala, Jaroslav Richtermoc, Petr Zajíček
Další názvy
    Supergene recent minerals of the Dyleň deposit in West Bohemia
Autor
    Fiala, Viktor
    Richtermoc, Jaroslav
    Zajíček, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 5
Strany
    s. 257-265
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    hydroxidy
    ložisko metasomatické
    minerály
    moldanubikum Českého lesa
    podmínky redukční
    prvky stopové
    radioaktivní suroviny
    sulfáty
    suroviny radioaktivní
    vzorkování
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Tři Sekery - Dyleň
Klíčové slovo
    Čechách
    Dyleň
    Ložisku
    Nerosty
    Recentní
    Supergenní
    Západních
Abstrakt (česky)
   Recentní supergenní minerály na dole Dyleň byly hodnoceny z hlediska adsorpce uranu jako potenciální indikátory neexploatované rudní složky. Ukázalo se, že uran mohou zadržovat i takové minerály jako halotrichit a thénardit. Recentní minerály a sraženiny patří chemicky mezi sírany, karbonáty a hydratované oxidy (kromě již zmíněných též natrojarosit, sádrovec, kalcit, sintry manganomelanu a limonitu). Nejdelší časový interval vzniku činí 19,2 roku. U méně hojných nerostů jsou uvedeny rtg-difrakce, u vybraných výsledky chemických analýz.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012