Podrobnosti záznamu

Název
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
Další názvy
    Supergene mineralization on uranium deposit in Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr
    Sejkora, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 2004
Strany
    6
Rok
    2005
Výraz tezauru
    molybdomenite, mineral assemblage, uranium deposit, Zálesí, Czech Republic
Klíčové slovo
    Horách
    Ložisku
    Mineralizace
    Rychlebských
    Selenová
    Supergenní
    Uranovém
    Zálesí
Abstrakt (česky)
   Popis vzácného minerálu molybdomenitu (seleničitan Pb) a jeho minerální asociace v supergenně přeměněné rudnině z opuštěného uranového ložiska.
Abstrakt (anglicky)
   Supergene mineralization on uranium deposit in Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014