Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchní turon české křídové pánve (Česká republika) na příkladu lomu Úpohlavy: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy /Cretaceous Research 25 (2004) 329-352/ - Odpověď
Další názvy
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry./Cretaceous Research 25 (2004) 329-352)- Replay