Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchní turon v české křídové pánvi (Česká republika) na příkladu lomu v Úpohlavech: komplexní stratigrafie a paleooceanografie průlivu do Tethydy
Další názvy
    The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry' integrated stratigraphy and palaeoceanography of gateway to the Tethys