Podrobnosti záznamu

Název
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
Další názvy
    Upper Cretacous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Autor
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, Ždánice-Subsilesian Unit, Pavlov Hills, clastic dykes, biostratigraphy, tectonics
Klíčové slovo
    Ernstbrunnských
    Klastických
    Pavlovských
    Svrchnokřídová
    Vápencích
    Vrchů
    Výplň
    žil
Abstrakt (česky)
   V lomu na Mariánském kopci v Mikulově byly pozorovány klastické žíly vyplněné vápencovými brekciemi s jílovito-mikritickou základní hmotou a jílovitými glaukonitovými písky a prachy. Tyto žíly jsou vázány na horizontální a násunové zlomy. Korodované nanofosíli a foraminifery dokládají střední až svrchní turon. Litologie výplní ukazuje na vztah ke klementskému souvrství. Prachovité slíny v zlomově omezené depresi na ernstbrunnských vápencích v sv. stěně lomu obsahovaly výhradně svrchnojurskou foraminiferovou faunu.
Abstrakt (anglicky)
   Upper Cretacous fill of the clastic dykes in the Ernstbrunn Limestone of Pavlov Hills
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014