Podrobnosti záznamu

Název
    Šíření jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) v habrových doubravách CHKO Český kras jako projev jejich spontánního vývoje
Další názvy
    Expansion of ash in oak-hornbeam forests of protected area Bohemian Karst (Czech Republic) as an accompaniment of their spontaneous succession
Autor
    Hofmeister, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Muzeum a současnost. Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    12
Rok
    2002
Výraz tezauru
    oak-hornbeam forests, forest management, nitrogen deposition, plant diversity
Klíčové slovo
    CHKO
    Český
    Doubravách
    Excelsior
    Fraxinus
    Habrových
    Jako
    Jasanu
    Kras
    Projev
    Spontánního
    Šíření
    Vývoje
    Ztepilého
Abstrakt (česky)
   Změna prosvětleného dubohabrového lesního porostu, z něhož byla po staletí lidskou činností velmi důsledně odnímána využitelná organická hmota, v uzavřený mezofilní les je při vyloučení přímých lidských zásahů s velkou pravděpodobností samovolná.V souladu s tím se proces šíření jasanu ve stárnoucích dubohabrových porostech zdá být jevem zcela vlastním spontánnímu vývoji lesa v daných podmínkách.
Abstrakt (anglicky)
   Expansion of ash in oak-hornbeam forests of protected area Bohemian Karst (Czech Republic) as an accompaniment of their spontaneous succession
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014