Podrobnosti záznamu

Název
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru
Autor
    Červený, V.
    Klimeš, L.
    Pšenčík, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 179-181
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Propagation of shear waves in inhomogeneous weakly anisotropic Earth's interior
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    anisotropic media
    shear waves
    wave propagation
Klíčové slovo
    Anizotropním
    Nehomogenním
    Nitru
    Slabě
    Střižných
    Šíření
    Vln
    Zemském
Abstrakt (česky)
   Téměř celé jedno století vystačila seismologie s modely zemského nitra, které byly izotropní, tj. vlastnosti prostředí v každém jeho bodě záležely jen na poloze tohoto bodu, nikoliv na směru. Zemské nitro však v mnohých částech vykazuje seismickou anizotropii, to znamená, že vlastnosti seismických vln šířících se v těchto částech jsou závislé nejen na poloze daného bodu, ale i na směru.
Abstrakt (anglicky)
   Many parts of the Earth's interior are inhomogeneous and anisotropic, anisotropy being usually weak. Two shear waves existing in anisotropic media do not propagate independently but are mutually coupled in inhomogeneous weakly anisotropic media. Since the ray methods for both isotropic and anisotropic media do not describe the coupling, coupling ray theory must be used.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013