Podrobnosti záznamu

Název
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
Autor
    Žítt, Jiří
Konference
    Paleontologický seminář (6. : 14.09.2005-15.09.2005 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    6. paleontologický seminář - sborník příspěvků
Strany
    s. 69-70
Poznámky
    Překlad názvu: Echinoderm taphonomy in the Lower Cretaceous of Štramberk
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Echinodermata
    Lower Cretaceous
    taphonomy
Klíčové slovo
    Echinodermat
    Křídy
    Spodní
    štramberské
    Tafonomie
Abstrakt (česky)
   Tafonomie ostnokožců (ježovky, hvězdice, lilijice) je zpracována v plaňavském souvrství a kopřivnických vrstvách štramberské spodní křídy(svrchní valangin - hauteriv). Hodnoceny jsou hlavní tafonomické znaky, tj, disartikulace, inkrustace epibionty, fragmentace, opracování. Zkoumané sedimentární komplexy se v řadě znaků tafonomicky odlišují.
Abstrakt (anglicky)
   Taphonomy of echinoderms (echinoids, asteroids, crinoids) from the Plaňava Formation and Kopřivnice Member (Upper Valnginian - Hauterivian)is evaluated. Principal taphonomic features of echinoderm remains (disarticulation, encrustation, fragmentation, abrasion) are studied, showing special characters in both sedimentary units.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012